Cử nhân Quản trị học và Kế toán (Top-up) - Royal Holloway University

HỌC QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN VỚI ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY

Học Quản trị và Kế toán với Royal Holloway University, bạn không cần đến tận nơi. Bạn học xong và nhận bằng do trường cấp, hết sức tiện lợi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Học Quản trị và Kế toán với Royal Holloway University Mô tả chương trình Chương trình cung cấp nền tảng […]

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON

Royal Holloway, University of London (RHUL) được chấp nhận là trường thành viên của hệ thống University of London 1990.  Ngày nay, hệ thống University of London có 19 trường đại học và RHUL là một trong những trường đại học danh giá trong hệ thống này. Vì sao chọn Royal Holloway, University of London? […]