ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA

ĐẠI HỌC NORTHUMBRIA

Được thành lập từ năm 1880, Đại học Northumbria đã phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn 135 năm qua. Với hơn 35.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia khác nhau, Đại học Northumbria là một trong những trường đại học công lập lớn nhất Anh Quốc. Đồng thời còn là một trong 6 […]