University College Dublin

TỔNG QUAN UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN

University College Dublin (UCD) nằm trong top 1% các học viện trên thế giới. Đây là một trong số ít trường kinh doanh được công nhận “Triple Crown” từ AACSB (Mỹ) – Hiệp hội phát triển giảng dạy Doanh Thương bậc đại học, AMBA (Anh) – Hiệp hội MBA và EQUIS (Europe) – Hệ thống […]

Liên Hệ Ngay