Cử nhân Quản trị học và Kế toán (Top-up) - Royal Holloway University

Cử nhân Quản trị học, Kế toán (Top-up) – Royal Holloway University

Cử nhân khoa học (Danh dự) Quản trị học và Kế toán (Top-up) cấp bởi Royal Holloway University – Bachelor of Science (Honours) in Management with Accounting (Top-up) Mô tả chương trình Chương trình cung cấp nền tảng vững chắc ở cả lý thuyết và thực hành, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên được […]